سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

دانلود پاورپوینت آماده

جستجو

بایگانی

شبکه های اجتماعی

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد 22 اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد + 22 اسلاید قابل ویرایشفهرست مطالب

عنوان


صفحه

فصل اول


1

1-1- مقدمه


1

2-1- تعریف موضوع


2

3-1- اهمیت تحقیق


3

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع


3

5-1- سوابق مربوط


4

6-1- فرضیات تحقیق


5

7-1- قلمرو مکانی تحقیق


5

8-1- قلمرو زمانی تحقیق


5

9-1- روش تحقیق


5

10-1- ساختار تحقیق


5

فصل دوم


7

1-2- مقدمه


7

2-2- کلیات


7

3-2- بازار سرمایه در ایران


8

4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار


9

1- از دیدگاه کلان


9

2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس


9

3- از نظر سرمایه گذاران


9

5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات


10

6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی


11

7-2- هدفهای گزارشگری مالی


12

8-2- انتخاب نظریه سود


13

9-2- استدلال انتخاب نظریه سود


14

10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود


15

11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی


16

12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران


20

13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام


21

14-2- تحلیل سود


23

15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری


24

16-2- قیمتها و سودها


24

17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل


24

18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند


25

19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت


26

فصل سوم


33

1-3- مقدمه


33

2-3- انواع روشهای تحقیق


34

3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی


35

4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق


35

1- تعیین هدف


35

2- جمع آوری داده ها


36

3- تجزیه و تحلیل داده ها


36

4- بیان یافته ها


36

5-3- فرضیات تحقیق


37

6-3- تئوری فرضیه تحقیق


38

7-3- جامعه آماری


38

8-3- نمونه و نمونه گیری


39

9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها


41

10-3- آماره تست فرضیات


43

11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)


44

12-3- محاسبه ضریب رگرسیون


44

فصل چهارم


46

1-4- مقدمه


46

2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها


46

3-4- ضریب تعیین


48

4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها


48

5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی


52

1- ضریب همبستگی


52

2- نتایج آزمون فرض


52

3- ضریب تعیین


54

4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون


54

فصل پنجم


57

1-5- خلاصه تحقیق


57

2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض


58

3-5- محدودیت های تحقیق


58

4-5- پیشنهادات


59

5-5- توصیه برای تحقیقات آتی


60

-1- مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

1- سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد

2- در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.
2-1- تعریف موضوع:
از نظر تئوریک ارتباط بین سود و قیمت سهام امری بدیهی می باشد و سرمایه گذاران به صورتی آشکار سود مورد گزارش شرکتها را مورد توجه قرار می دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد که سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران کمک میکند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی کنند.

گاهی برخی از شرکتها که سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می کنند ،که موجب افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

یکی از فرضیات کلی بیانیه حسابداری سال 1960،این است که گزارشات حسـابداری ، تـنها منبع اطلاعاتی شرکتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند ، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یک رویه خاص ، گزارشهای دلخواه خود را ارائه کرده و لذا بازار را گمراه کنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شرکت ، بیش از واقع ارزیابی گردد . این فرض که گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری گردید . چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل محاسبه می باشد ، لذا به تنهایی برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تکیه کرد.

جهت بـررسی وجود ارتباط بین سـود سـهام و قیمت سـهام شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه میزان توجه سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام این تحقیق نمودم

بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است که مشخص شود که آیا درارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر.بعبارت دیگربحث اساسی این است که آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عکس،کاهش آن،منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد ؟

3-1- اهمیت تحقیق :

اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد که مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :

1- از دیـدگـاه شرکتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکتهای سهامی عام : شرکتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود ، اعتبار شرکت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر،شرکتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می کنند.

2- از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینکه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شرکت هستند .

3- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اینکه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد می باشــد این گـونه تـحـقـیـقـات در فعالتر کردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رسانی موثر می باشد.

4- به عنوان یک تحقیق نسـبتا جدیدی برای استـفاده دانشـجویان و سـرمایه گذاران : به علت آنکه این گونه منابع در داخل تقریبا کم می بـاشند جمع آوری و نوشتن این گونه موضوعات برای دانشجویان و استفاده سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد .
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :

وجود بازار بورس یکی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شرکتها ،هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راکد مـانـدن احتمالی سرمایه های کـوچـک و کـسب درامـد برای عموم سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یکی ازراههای این افزایش،کسب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یکی از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یکی ازدلایل اصلی خرید اوراق بهادار کسب سود می بـاشد . یـکـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع، شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است ، بطور آشکـاراهـمـیـت قابل توجهی دارد. چنانچه تغییر در قیمت سهام،فراهم کننده شواهدی درباره فوائد سود باشد، پس واضح است که تغییر بیشتر ، متضمن فوائد بیشتر خواهد بود ، لذا میزان فایده سود را میتوان از براورد ارتباط ما بین بازده سهام (قیمت) وسود استنتاج کرد . اگر سود، پیش بینی بـازده سـهام را تسهیل نماید ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعی می تواند معیار با اهمیتی از فوائد سود باشد .

برای تعیین میزان و نوع ارتباط سودهر سهم (EPS) وسود نقدی هر سهم (DPS)با ارزش و قیمت اوراق بهادار، همچنین میزان توجه سرمایه گذاران به سـود و همـچـنین آشنایی بیشتر با بورس و ویژگیهای آن و ارائه کمکی ناچیز در شناساندن آن به دیگران ، موضوع کـنونی را بــه عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیدم . در صورت وجود چنین ارتباطی ، میتـوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها ، و در نتیجه پیش بینی رفتار قیمت سهام آنها ، اقدام به خرید و یا فروش سهام آنها نمود . به عبارت دیگر ، پیش بینی می گردد که در نتیجه وجود ارتـبـاط بـیـن قیمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،می توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف این پژوهش ، تحقیق در زمینه رابطه سود و قیمت سهام می باشد .

5-1- سوابق مربوط :

در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و تعیین محتوای اطلاعاتی سـود حسـابـداری ، تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که خـلاصـه ای از آنـها در فـصـل دوم ارائه گردیده است .

6-1- فرضـیات تحقیق :
فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد :
" تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد"7-1- قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.8-1- قلمرو زمانی تحقیق :

از نـظر زمانی ، اطـلاعات مربـوط به EPS و DPS وقیـمـت ســهام در تــاریــخ مـجــمـع مـربوط به سالهای 1380تا 1383 جمع آوری شده است . هـمچنین سـعی شده شرکتهایی انتخاب شوند که مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تیــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرایـط اقتصادی کشور در شراسط یکسانی باشند .9-1- روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از کتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در EPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383 وهمچنین تغییردر DPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت .10-1- سـاختار تحقیق :

در فصل اول ، طرح تحقیق شامل تعریف موضوع، اهـمیـت موضوع ، اهداف تـحـقـیـق، فرضیه تحقیق ، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق ارائه شده است .

در فصل دوم ، مبانی نظری مربوط به مفاهیم واصطلاحا ت مربوط به موضوع تـحـقـیـق و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است .

در فصل سوم ، روش تحقیق ، روشهای جمع آوری اطلاعات ، روشهای تـجـزیه و تـحـلـیـل اطلاعات و آزمون فرضیات بیان می شود.

در فصل چهارم ، به تجزیه و تـحـلـیل آماری اطلاعات جـمـع آوری شده پرداخـتـه و نـتـایـج آزمونهای فرضیات و همچنین آمار توصیفی مربوط به مـیـزان اهمیـت هـر یـک از پـارامــترهای تحقیق ارائه می شوند .

در فصل پنجم ، محدودیتهای تحقیق ، یافته های نهایی و پـیـشـنهادات تحقـیق بیان می گردند.4-3- نمراحل پژوهشی علمی در تحقیق

هر چند تحقیق علمی دارای چهارچوب معینی نیست اما می توان آْن را چنین تعریف کرد : فرایندی که به کمک آن می توان روابط پنهان را در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر میرسند کشف نمود . در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نمظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کنند قبول می شود سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود و آنها را با توجه به یافته های واقعی می سنجند ، مدل تعدیل می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. برخی از مراحل اساسی که هسته اصلی اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند ، به شرح زیر خلاصه می گردند :1-تعیین هدف :

هر گاه دانش موجود درباره یک موضوع کافی نباشد به کمک روشهای تحقیق ، تلاش برای افزایش آگاهی از موضوع انجام می گیرد . امر تحقیق ممکن است بیشتر معطوف به هدف های مشخصی باشد از قبیل تایید یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود از این لحاظ که تا چه میزان ، نتایج منطقی حاصل از آن ، به وسیله یافته های واقعی تایید می شود . در مواردی ممکن است هدف تحقیق فقط این باشد که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد مثل اطلاع از وضع درآمد کارکنان یک شرکت که می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جنبی باشد . در موارد دیگری هدف تحقیق ممکن است بسیار جامع تر باشد و علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل عمل کننده محیطی تعیین امکانات و کاربرد آنها در کنترل یا اصلاح امور جنبی یک پدیده نیز شامل شود .2- جمع آوری داده ها

در هر تحقیقی ، تهیه داده های واقعی با توجه به مقصودی که از پژوهش داریم اهمیت اساسی دارد . فرایند جمع آوری اطلاعات ممکن است فعالیت های بسیار متنوعی از قبیل آزمایش های پیچیده در شرایط کنترل شده ، بررسی های احتمالی، اقتصادی ، نظرخواهی یا حتی بررسی تاریخی را در بر گیرد .

امروزه وسایل نگهداری داده ها بسیار پیشرفت کرده و مکانیزه شده اند زیاد شدن کمیت مشاهدات ، واقعیتی قابل توجه در زندگی است. داده ها نوعا" به گونه ای جمع آوری می شوند که اندازه های عددی برخی از ویژگی ها یا شرح برخی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه یا هر دو هستند .3- تجزیه و تحلیل داده ها :

داده هایی که به وسیله روشهای مناسب آزمایش یا مشاهده یا ... گردآوری می شوند منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند . بعد از جمع آوری داده های لازم مجموعه داده ها را بررسی می کنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که درمرحله مشخص کردن هدف ها مطرح شده اند استخراج می کنیم .تجزیه وتحلیل دقیق داده ها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط قوت وضعف آنها ضروری است.4- بیان یافته ها

مفاد اطلاعاتی که از داده ها حاصل می شوند با توجه به اهدافی که در مرحله اول تحقیق مشخص شده اند مورد بررسی قرار می گیرند . تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل طرح ریزی می شوند :

از شواهدی که بوسیله این داده ها فراهم می آید ، چه نکاتی کلی ای درباره پدیده تحت مطالعه می توان استخراج کرد ؟

آیا فرضیه یا نظریه موجود ، با داده ها در تناقض است ؟ و آیا داده ها نظریه جدیدی را برای تبیین پدیده تحت مطالعه القا می کنند ؟

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها برای جوابگویی به این سوالات و نیز سنجش میزان عدم قطعیتی که در جوابها وجود دارد ، بکار گرفته می شوند

حال به بیان فرضیات تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و اهم روشهای آماری جهت آزمون فرضیه تحقیق خواهیم پرداخت.

5-3- فرضیات تحقیق

فرض تحقیق عبارتست از یک تصور ذهنی ، حدسی یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق ، پیش از آزمایش و تجربه ، پیش بینی می کند و یا موقتا قبول می نماید. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد . محقق آگاه و متعهد ، همواره در نظر دارد که هدف او ، آزمون و آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن .

تدوین فرضیه با توجه به ویژگی های زیر صورت می پذیرد :

1-فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند .

2-فرضیه باید روشن بدون ابهام و به صورت یک جمله خبری باشد .

3- فرضیه باید آزمون پذیری باشد ، یعنی بتوان آن را بر پایه داده ها گردآوری شده ، آزمود.بطور کلی تحقیق حاضر در صدد بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام ، در بورش اوراق بهادار تهران می باشد . در این تحقیق عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود به صورت مطالعه و بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر بیان کرده ایم . آنچه در اینجا قابل ذکر است این است که می خواهیم صرفا وجود اثر و جهت و میزان همبستگی را کشف کنیم ، نه رابطه علت و معلولی را . با توضیحات فوق فرضیه تحقیق به شکل زیر قابل ارائه است :

تغییر در قیمت سهام با تغییر در قیمت سود مورد گزارش (سود حسابداری) EPS و سود سهام نقدی DPS ارتباط و همبستگی دارد .

نیک می دانیم که قیمت اوراق بهادار در بازار بورس متاثر از عوامل متعدد خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جامعه می باشد . لذا بیان فرضیه فوق به مفهوم پذیرفتن رابطه علی و معلولی بین سود و قیمت سهام نمی باشد بلکه همان گونه که در ابتدای فصل عنوان شد،هدف آن است که مشحص شود آیا دومتغیر سود حسابداری و قیمت سهام به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی گام برمی دارد یا خیر ؟ پیش زمینه ارائه فرضیه فوق ، تصور نگارنده ازاین امر است که خریداران اوراق بهادار، در زمان خرید ، توجه خاصی به سود تحصیل شده توسط شرکت نموده و با توجه به انتظارات خود نسبت به سودهای آتی اقدام به خرید یا فروش سهم خاصی می نماید.

6-3- تئوری فرضیه تحقیق :

طبق تئوری های مالی ، قیمت یک دارائی (اوراق بهادار) تابعی از ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن دارایی است . لذا هر حادثه ای که سبب تغییر در انتظارات مربوط به جریانات نقدی یک دارایی شود می تواند بر قیمت دارایی موثر باشد . عمده تحقیقات انجام شده و مقالات نوشته شده توسط محققین مربوط به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار (سهام) در زمان اعلام سود در یک سال بوده و با محاسبه بازده غیر عادی انباشته در زمان قبل و بعد از اعلان سود و تعیین سود و میزان تغییرات آن اقدام به آزمون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نموده اند. نتایج این تحقیقات نیز موید این امر است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مقاله تغییرات سود ، پیش بینی تحلیل گران و قیمت سهام نوشته نیدرهافر وریگان(victorniederhoffer&patrik.j.regan,: Earnings,changes,analysts" factor) به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار و سودهر سهمEPS و سود نقدی هر سهم DPS ، در زمان برگزاری مجمع ، پرداخته ایم .

7-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از صفت کیفی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . جامعه ، آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری داده ها ، استخراج نتایجی درباره جامعه می باشد .

نکته قابل ذکر این است که جمع آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده ها مربوط به موضوع تحقیق در عمل بسیار مشکل است لذا به دلیل محدویت زمان، منابع و امکانات به ناچار بخشی از داده های مزبور را که در مجموعه ای به نام نمونه گردآوری می شوند استفاده می کنیم .

با توجه به موضوع تحقیق جامعه آماری این تحقیق عبارت است از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حدود 432 شرکت را شامل می شود .